دردگــــــاهـ

قلم بر گاهِ درد

دردگــــــاهـ

قلم بر گاهِ درد

اینجا همه مخاطب خاص هستند.
حتی شما دوست عزیز!
*سیدیاسر تقوی

«قم»
شهر قیامی که «امروز»
به کرسی‌هایش افتخار می‌کند!یا علی مدد...