دردگــــــاهـ

قلم بر گاهِ درد

دردگــــــاهـ

قلم بر گاهِ درد

اینجا همه مخاطب خاص هستند.
حتی شما دوست عزیز!
*سیدیاسر تقوی

مسجد را غصب کرده‌اند؛
اما همچنان امر دایر است
بین اقامه نماز
و ازاله نجاست


یا علی مدد...