دردگــــــاهـ

قلم بر گاهِ درد

دردگــــــاهـ

قلم بر گاهِ درد

اینجا همه مخاطب خاص هستند.
حتی شما دوست عزیز!
*سیدیاسر تقوی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

شاعر می گوید:
جای خوبیست
برای گم شدن،
آبشار موهای "تو"...

شاعر این روزها
دلتنگِ گم شدن است...

امضا: شاعر
یا علی مدد...
سید یاسر